تماس با ما

تماس با ما

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی بازی زولا لطفا با این ایمیل با ما در تماس باشید zula@sourenagames.com

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی بازی تنکی آنلاین با اینیل با ما در تماس باشید tanki@sourenagames.com

جهت ارتباط با شرکت سورنا برای مواردی خارج از بحث پشتیبانی بازی ها شما می توانید به صورت مستقیم از طریق این فرم اقدام کنید یا اینکه برای ما ایمیل ارسال کنید: info@sourenagames.com

Your Name Your E-Mail Address Your Message