کارگردان بازی What Happened از ریشه‌ی داستان و یک اتفاق واقعی می‌گوید

کارگردان بازی What Happened از ریشه‌ی داستان و یک اتفاق واقعی می‌گوید بیش از سه سال کار روی پروژه What Happened برای تیم ایرانی Genius Slackers، کم کم به مقصد نهایی خود می‌رسد و بازی در ۳۰ جولای (۹ مرداد ۹۹) منتشر می‌شود. بازی What Happened ساخته‌ی استودیو جینیس