به ما بپیوندید سورناگیمز استخدام می‌کند

ما به دنبال همکارانی هستیم که در کار خود بهترین باشند.

استخدام 

استخدام در سورناگیمز

نوع همکاری

تمام وقت

موقعیت مکانی

تهران، تهران

از ارسال درخواست برای موقعیت های شغلی دیگر خودداری نمایید.

کلیه موقعیت های شغلی تمام وقت و در شهر تهران می باشند.