ما به دنبال همکارانی هستیم که در کار خود بهترین باشند.

نوع همکاری

تمام وقت

موقعیت مکانی

تهران، تهران

از ارسال درخواست برای موقعیت های شغلی دیگر خودداری نمایید.

کلیه موقعیت های شغلی تمام وقت و در شهر تهران می باشند.

استخدام 

استخدام در سورناگیمز

© Copyright 2008- | Sourena Game Studio | All Rights Reserved |