ریمیت در کنار شما عزیزان 4 ساله شد

 خیلی خوش‌حالیم که در این 4 سال، هم مسیر خانواده بزرگ استریمرهای فارسی زبان بودیم و سعی کردیم که به پیشرفت و بزرگتر شدن این خانواده کمک کنیم.

همواره در ریمیت سعی کردیم با بروزرسانی‌های مختلف و اضافه کردن ویژگی‌های جدید، پُلی مطمئن بین مخاطبین و استریمرها باشیم؛ مسیری که در سال جدید هم ادامه خواهد داشت.