تا حالا با خودت حرف زدی؟ این طبیعیه. ولی اگه خارج از آینه خودتو میبینی و با خودت حرف میزنی، این طبیعی نیست.