همکاری رسمی با XRay Team

خوشحال و مفتخریم که همکاری رسمی مجموعه سورناگیمز را با XRay Team اعلام کنیم.

امیدواریم این همکاری، قدمی رو به جلو در گسترش استریم فارسی، جامعه بازی‌های ویدئویی و ورزش‌های الکترونیکی در ایران باشد.