شرکت سورنا‌گیمز قصد دارد به درخواست‌های متعدد کاربران عزیز، کلیه اکانت‌های مسدود شده‌ی دائم که شرایط زیر را دارا هستند، طی مراحل مشخصی بازگشایی کند.

لطفاً اگر اکانت شما در بازی مسدود دائم شده است، این مراحل انجام دهید تا اکانت شما توسط شرکت سورنا یکبار دیگر بازگشایی شود.

مراحل تکمیل مدارک و ارسال جهت بازگشایی اکانت‌های مسدود شده در بازی زولا :

 • ابتدا به سایت سورنا گیمز بخش فارسی وارد شوید و در صفحه مورد نظر به طور کامل توضیحات گفته شده را مطالعه کنید.
 • سپس فایل تعهد نامه را دانلود کرده و به طور کامل مطالعه کنید؛ سپس آن را چاپ و اطلاعات دقیق خود را مطابق با کارت ملی در فرم تعهد نامه وارد نمایید.
 • به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی محل و شهر خود مراجعه کنید و این توافق نامه را در دفتر خانه به امضاء برسانید (همه صفحات می‌بایست شامل امضاء و اثر انگشت شما باشند)
 • تعهد نامه امضاء شده که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی رسیده را توسط پست پیشتاز به شرکت سورنا گیمز به آدرس تهران،خیابان ولیعصر، جنب سینما آفریقا، کوچه شهید امینی پلاک ۱۴، کد پستی ۱۴۱۵۸۶۳۳۴۱ ارسال نمایید.
 • همکاران ما پس از دریافت مستندات و بررسی حساب کاربری شما، عملیات باز کردن اکانت‌ها را انجام خواهند داد.

شرکت سورنا‌گیمز قصد دارد به درخواست‌های متعدد کاربران عزیز، کلیه اکانت‌های مسدود شده‌ی دائم که شرایط زیر را دارا هستند، طی مراحل مشخصی بازگشایی کند.

لطفاً اگر اکانت شما در بازی مسدود دائم شده است، این مراحل انجام دهید تا اکانت شما توسط شرکت سورنا یکبار دیگر بازگشایی شود.

مراحل تکمیل مدارک و ارسال جهت بازگشایی اکانت‌های مسدود شده در بازی زولا :

 • ابتدا به سایت سورنا گیمز بخش فارسی وارد شوید و در صفحه مورد نظر به طور کامل توضیحات گفته شده را مطالعه کنید.
 • سپس فایل تعهد نامه را دانلود کرده و به طور کامل مطالعه کنید؛ سپس آن را چاپ و اطلاعات دقیق خود را مطابق با کارت ملی در فرم تعهد نامه وارد نمایید.
 • به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی محل و شهر خود مراجعه کنید و این توافق نامه را در دفتر خانه به امضاء برسانید (همه صفحات می‌بایست شامل امضاء و اثر انگشت شما باشند)
 • تعهد نامه امضاء شده که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی رسیده را توسط پست پیشتاز به شرکت سورنا گیمز به آدرس تهران،خیابان ولیعصر، جنب سینما آفریقا، کوچه شهید امینی پلاک ۱۴، کد پستی ۱۴۱۵۸۶۳۳۴۱ ارسال نمایید.
 • همکاران ما پس از دریافت مستندات و بررسی حساب کاربری شما، عملیات باز کردن اکانت‌ها را انجام خواهند داد.

تذکر مهم:

 • مستنداتی که ناقص باشند یا مشخصات به درستی در آنها نوشته نشده باشند، ترتیب اثر داده نخواهند شد.
 • بازگشایی اکانت‌ها شامل کلیه اکانت‌ها و تخلف‌ها به غیر از تخلف های مربوطه فیشینگ خواهد بود و اکانت‌هایی که تخلف فیشینگ برای آنها ثبت شده باشد، به هیچ عنوان بازگشایی نخواهند شد.
 • بررسی اطلاعات ارسالی ۷ روز کاری الی ۱ ماه زمان خواهد برد؛ لطفاً از ارسال پیام مبنی بر بررسی سریع تر اطلاعات خودداری فرمایید.

تذکر مهم:

 • مستنداتی که ناقص باشند یا مشخصات به درستی در آنها نوشته نشده باشند، ترتیب اثر داده نخواهند شد.
 • بازگشایی اکانت‌ها شامل کلیه اکانت‌ها و تخلف‌ها به غیر از تخلف های مربوطه فیشینگ خواهد بود و اکانت‌هایی که تخلف فیشینگ برای آنها ثبت شده باشد، به هیچ عنوان بازگشایی نخواهند شد.
 • بررسی اطلاعات ارسالی ۷ روز کاری الی ۱ ماه زمان خواهد برد؛ لطفاً از ارسال پیام مبنی بر بررسی سریع تر اطلاعات خودداری فرمایید.

← دریافت فایل تعهد نامه